وبلاگ صدای مهر و عدالت (سخنرنیهای دکتر احمدی نژاد) در 2 بهمن 1395

سخنان دکتر احمدی نژاد در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه 1389

مصاحبة دکتر احمدی نژاد آغاز سفر به استان گیلان- یکشنبه 3 بهمن 1389

مصاحبه زندة تلویزیونی دکتر احمدی نژاد با شبکه استانی گیلان- یکشنبه 3 بهمن 1389

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مراسم افتتاح شبکه نمایش- چھارشنبه 5 بھمن 1390

۰ نظر ۰

علت مجاهدتها در راه خدا

۱ نظر ۰

وبلاگ صدای مهر و عدالت (سخنرانی های دکتر احمدی نژاد) در 1 بهمن 1395

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مراسم افتتاح طرحھای صنعتی، عمرانی و معدنی در استان کرمان- پنجشنبه 6 بھمن 1390

سخنرانی دکتر احمدی‌نژاد در مراسم افتتاح چند طرح عمرانی در استان همدان- سه شنبه 3 بهمن 1391

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دیدار با اعضای ستاد مرکزی راھیان نور- دوشنبه 8 بھمن 1386

۰ نظر ۰

سوختند تا ما نسوزیم به همین عاشقی


#سوختند تا ما #نسوزیم به همین #عاشقی 

#پلاسکو

#📢 اساس کار آتش نشانان بر عشق‌ورزی به انسانها استوار است

۱ نظر ۱

وبلاگ صدای مهر و عدالت (سخنرانی های دکتر احمدی نژاد) در 30 دی 1395

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مراسم معارفه رحیم مشایی به عنوان رییس مرکز ملی مطالعات جھانی شدن- دوشنبه 1 بھمن 1386

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در هم اندیشی تخصصی ده محور برنامه تحول در نظام اداری- شنبه 2 بهمن 1389

۰ نظر ۰

وبلاگ صدای مهر و عدالت (سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد) در 29 دی 1395

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دیدار با خاخامھای یھودی نیویورک– سه شنبه 3 مھر 1386

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع رھبران اصحاب کلیسا و شماری از رھبران یھودی- چھارشنبه 4 مھر 1386

۰ نظر ۰

وبلاگ صدای مهر و عدالت (سخنرانیهای دکتر احمدی نژاد) در 28 دی 1395


سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دیدار با مردم روستای گلستان در استان اردبیل- چھارشنبه 30 آبان 1386

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جمع بازرگانان و صنعتگران ایرانی و برزیلی- سه شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸

نشست خبرى دکتر احمدی نژاد با رسانه ها- دوشنبه 8 آذر 1389

۰ نظر ۰

بدترین کار در عرصه مدیریت کوچک شمردن ظرفیت و توانمندی یک ملت

۰ نظر ۱

یک ملت و انسان با آرمانهای بزرگ و الهی زنده است

۰ نظر ۱

وبلاگ صدای مهر و عدالت (سخنرانیهای دکنر احمدی نژاد) در 27 دی 1395

سخنرانی دکتر احمدی‌نژاد در مراسم رونمایی از طرح های علمی، عمرانی و فرهنگی استان مازندران- سه شنبه 28 آذر 1391

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در همایش سالروز هدفمندسازی یارانه ها - سه شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰

۰ نظر ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان